Типи даних. Теоретичні відомості

Теоретичні відомості

Масив – це набір елементів одного типу.

Масив, власне кажучи, є об'єктом, і тому створюється за допомогою оператора new. Приклад використання масиву (рис.1).

рис.1

Ініціалізація масиву (рис.2).

рис.2

Квадратні дужки при оголошенні масиву можна ставити як після імені типу даних, так і після імені масиву, однак прийнято ставити їх після назви типу.

Якщо ви задаєте масив з десятьма елементами, то відлік елементів йде від 0 до 9, а не від 1 до 10. Якщо ви спробуєте звернутися до десятого елементу не за допомогою цифри 9, а за допомогою цифри 10, це буде помилкою.

Типи даних

Всі типи даних поділяються на дві групи. Першу складають 8 простих, або примітивних (від англійського primitive), типів даних. Вони поділяються на три підгрупи:

v цілочисельні: byte, short, int, long, char (також є цілочисловим типом);

v дробові: float, double;

v булеві: boolean.

Другу групу складають об'єктні, або вказівні (від англійського reference), типи

даних. Це всі класи, інтерфейси та масиви. У стандартних бібліотеках перших версій Java перебувало кілька сот класів і інтерфейсів, зараз їх вже тисячі. Крім стандартних, написано багато класів та інтерфейсів, складаючі будь-яку Java-програму.


7393819139221014.html
7393890851778099.html
    PR.RU™